16512

جدول گشتاور مورد نیاز جهت بستن پیچ و مهره

به صورت کلی یکی از روش های بدست آوردن گشتاور مورد نیار پیچ و مهره باید به جدول گشتاور مراجعه کرد. این جدول به سه قسمت تشکیل شده که در قسمت وسطی این جدول گرید های انواع پیچ و مهره از 3.6 - 12.9 می باشد که با توجه به انتخاب پیچ و یا مهره از قسمت های چپ و راست جدول می توان به گشتاور مورد نیاز دست پیدا کرد. 

جدول گشتاور مورد نیاز جهت محکم کردن پیچ و مهره

جدول گشتاور مورد نیاز پیچ و مهره

جهت دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:

021-66491582

021-66492534

09125255371