16512

ابزارهای تعمیر خودرو و آموزش کار با ابزار تخصصی خودرو

ابزارهای اختصاصی تعمیر خودرو

 

برای باز و بستن و تعمیر قطعات مختلف موتور اتومبیل، از ابزارهای مخصوص بسیاری استفاده می گردد. در زیر به بعضی از آنها اشاره می شود:

پایه ی نگه دارنده ی موتور : پایه ها اشکال متفاوتی دارند و نمونه ای از آن در تصویر زیر دیده می شود.

پایه نگه دارنده موتور

 

 

فنر جمع کن سوپاپ : برای باز و بستن سوپاپ های موتور نیاز است که توسط ابزاری فشار فنر را خنثی کنیم و پس از آزاد کردن، آن را خارج نمائیم به این ابزار فنر جمع کن سوپاپ می گویند. این عمل می تواند توسط دست یا نیروی پنوماتیکی صورت گیرد.

فنرجمع کن سوپاپ

فنر جمع کن سوپاپ

سوپاپ گردان : برای آب بندی سوپاپ ها باید آنها را در محل خود با فشار بچرخانیم این عمل توسط سوپاپ گردان صورت می گیرد.

سوپاپ گردان

رینگ بازکن : برای باز کردن و بیرون آوردن رینگ های پیستون از این ابزار استفاده می شود در صورت استفاده از رینگ بازکن می توان از شکستن رینگ ها جلوگیری نمود.

رینگ بازکن

رینگ جمع کن : برای جا زدن پیستون داخل سیلندر از این ابزار استفاده می شود.

رینگ جمع کن

قفل کن میل لنگ : این ابزار برای جلوگیری از چرخش میل لنگ روی بلوکه، کنار فلایویل نصب می شود.

قفل کن میل لنگ

آچار شمع : برای باز و بستن شمع موتور، بسته به نوع آن از این آچار مخصوص استفاده می شود.

از ابزارهای دیگری نیز، بسته به نوع موتور استفاده می گردد. با توجه به کاتالوگ های تعمیراتی هر شرکت می توان به آنها مراجعه نمود.